BLOG

Haberler
Uluslararası AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı
24
Mar

Türkiye’nin tescilli danışmanlık markası Nazalı, Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi’nde yerini aldı

Uluslararası Ar-ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’na katılacak işbirliği kuruluşları arasında danışman olarak Nazalı da yerini alıyor. Türkiye’nin bütünleşik kalkınma hedeflerini ortaya koyan 10. Kalkınma Planı kapsamında gerçekleşecek AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı,3-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Pullman Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleşecek.

Bilgi ve iletişim zemininin oluşturulması, farkındalığın arttırılması ve yeni işbirliği imkanlarının sağlanabilmesi için Ar-ge ‘ye önem veren kuruluşları standımızda ağırlayacak olan firma, kamu ve özel sektör tecrübesine sahip ortak ve çalışanları ile vergi, sosyal güvenlik ve gümrük alanlarında uzmanlaşmış, Türkiye’nin tescilli bir markasıdır. Genç, konusuna hakim ve dinamik ekibiyle, kısa sürede birçok yerel ve uluslararası firma ile çalışma şansı yakalayan Nazalı’nın temel üstünlüğü, mali konuların olası tüm boyutlarını bir arada değerlendirerek tek çatı altında kapsamlı çözüm önerileri sunabilmesi.

Müşterileri ve müvekkillerine; Tam Tasdik ve Vergi Denetimi, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku, Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri, Genel Hukuk Hizmetleri, Şirket Yeniden Yapılandırmaları, Ar-ge ve Hibe Proje Hizmetleri, Mali Teşvikler ve Danışmanlık Hizmetleri, Muhasebe ve Bordrolama, Suistimal Risk Yönetimi ve İç Sistemler, Mali Uyuşmazlıklara Yönelik Hizmetler, Danışmanlık ve Özel Raporlamalar alanlarında hizmet veren Nazalı, bünyesinde çalışan yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavirler, avukatlar ve mühendisler ile etkin ve kaliteli hizmet sunma ve bunu sürekli geliştirme anlayışına sahiptir.

“Birlikte, Bilgiyle Büyür” sloganı ile yola çıkan Nazalı, sürekli araştırmaya ve sorgulamaya yönelik bir hizmet anlayışını ilke edinmiş olup, sayısı giderek artan seçkin müvekkilleri ile sektöründe aranan bir marka olma yolunda ilerlemektedir.

Nazalı, bünyesindeki mühendis ve alanında uzman danışmanları ile işletmelerin Ar-Ge hedefleri doğrultusunda Ar-Ge projesi geliştirme, proje yazımı ve yürütülmesi konularında müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda sürece dahil olarak başarılı bir Ar-Ge süreci sonunda teşviklerden yararlanılmasını sağlar. İlk defa Ar-Ge çalışması yapacak işletmelere Ar-Ge yapılanma süreçleri için detaylı bir yol haritası çıkarılarak kurum içinde bu kültürün oluşturulması sağlanır. Ayrıca başvuru prosedürlerinin takibi, evrak sirkülasyonunun sağlanması, sürecin kurumlar nezdinde hızlı bir şekilde yürütülmesi konusunda da danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Faaliyet Alanları:
• Ar-Ge Merkezi Kurulumu
• Ar-Ge Teşvikleri
• Eğitimler (Ar-Ge, Patent ve Fikri Mülkiyet, Lisanslama, Temel Şirket Yönetimi vb.)
• İnovasyon ve Fikri Mülkiyet Yönetimi
• Tübitak Teşvikleri
• KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
• Teknoloji Transfer Hizmetleri
• Teknoloji Geliştirme Bölgesi
• Proje Yazımı Hizmetleri
• Ar-Ge Mali Raporlama Hizmetleri

Leave a Reply