PROF. DR. CEVAHİR UZKURT

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

PROF. DR. CEVAHİR UZKURT

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Biography

1995 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde lisans, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Siyaset Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı’nda doktora derecesi almıştır.

UZKURT, sırasıyla Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak görev yapmıştır.

2015 yılında Profesör unvanı alan UZKURT, 2009-2010 yılları arasında Amerika’da Alliant International Üniversitesi’nde Misafir Öğretim üyesi olarak görev yapmış, ulusal Ar-Ge ve inovasyon sistemleri, yenilik yönetimi, yenilikçi organizasyon kültürü, pazarlama ve inovasyon ilişkisi üzerine proje çalışmalarını yürütmüştür.

Uzmanlık alanları içerisinde ayrıca Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilikçi yapısı, yenilikçi girişimcilik, inovasyon ve fikri mülkiyet hakları, pazarlama stratejileri, tüketici davranışları ve pazarlama araştırma konuları bulunmakta olup bu alanlara ilişkin ulusal ve uluslararası akademik platformlarda yayınlanmış çok sayıda kitap, kitap bölümü ve akademik makaleleri bulunmaktadır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı olan Prof. Dr. Cevahir UZKURT, aynı bakanlıkta 2012-2015 yılları arasında Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü yapmış olup halen TPE Danışma Kurulu üyeliği ve TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.