Kurullar

HİMAYE EDEN KURUMLAR

Kalkınma Bakanlığı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

DÜZENLEME KURULU

Yılmaz TUNA / Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Prof. Dr. Cevahir UZKURT / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Abdullah TANCAN / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Galip ZEREY / Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Prof. Dr. Hasan MANDAL / YÖK Başkan Vekili

Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ / Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı

Prof. Dr. A. Arif ERGİN / TÜBİTAK Başkanı

Hakkı GÜRSÖZ / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

Cevdet ÇAĞAN / Organizasyon Genel Direktörü

 

DANIŞMA KURULU

Dr. Volkan ÖZGÜZ / Sabancı Üniversitesi SUNUM

Prof. Dr. Hilmi Volkan DEMİR / Bilkent Üniversitesi UNAM

Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK / Boğaziçi Üniversitesi Yaşambilimleri Merkezi

Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK / Dokuz Eylül Üniversitesi IBG

Prof. Dr. Hüseyin Avni ÖKTEM / Konya Tarım Gıda Üniversitesi

Prof. Dr. Metin U. SALAMCI / Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Banu ONARAL / Drexel Üniversitesi

Ussal ŞAHBAZ / GE

Rıza DURUCASUGİL / NETAŞ Telekomünikasyon A. Ş

Prof. Dr. M. Arif ADLI / Gazi Üniversitesi (TÜBİTAK eski Başkan Yrd.)

Dr. Emin TURAN / SANOFİ PASTEUR

Alper GERÇEK / ASELSAN A.Ş.

Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN / Dokuz Eylül Üniversitesi – ESFRI Delegesi

Dr. A. Mete ÇAKMAKÇI / TTGV Genel Sekreteri

Hanzade SARIÇİÇEK / ODTU Teknokent Gen. Müd. Yrd.

Doç. Dr. Deniz TUNÇALP / İTÜ Arı Teknokent Gen. Müd. Yrd.

Doç. Dr. Serdal TEMEL / Ege Üniversitesi TTO, Yenilikçilik ve Girişimcilik Bölümü Başkanı

İstanbul Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

 

SEKRETERYA

B. Kemal ŞAHİN / EKSPOTURK Y.K.B. – Organizasyon Sekreteryası