İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Uluslararası Ar-Ge Ve İşbirlikleri Zirvesi Ve Fuarında...

İstanbul’a değer katan İSTKA da Uluslararası Ar-Ge Ve İşbirlikleri Zirvesi Ve Fuarında yerini aldı
11
Nisan

İstanbul’a değer katan İSTKA, Uluslararası Ar-Ge Ve İşbirlikleri Zirvesi Ve Fuarında yerini aldı

İstanbul’un küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer yaratan yenilikçi, yaratıcı ve girişimci ruhunu besleyen bir ekonomik hayata sahip olması için çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Uluslararası Ar-Ge Ve İşbirlikleri Zirvesi Ve Fuarında yerini aldı.

T.C. Kalkınma Bakanlığı ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde TÜBİTAK ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile yapılacak AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı, 3-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Pullman Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleşecek.

Katılımcılığı benimseyerek ortak aklı temsil etme ve işbirliği ağlarının merkezinde yer alarak kaynakları İstanbul için ortak değere dönüştürme misyonu ile faaliyetlerini sürdüren İSTKA, her yıl verdiği yaklaşık 100 milyon liralık destekle, ilk destek verdiği 2010 yılından bu yana 402’si ekonomik kalkınma, 308’i sosyal kalkınmaya katkı sağlamak üzere 710 projenin hayata geçmesini sağladı.

Kalkınmayı, ekonomik ve sosyal boyutları ile bütüncül bir kavram olarak gören İSTKA, yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimciliğin desteklenmesini, sosyo-ekonomik kalkınmayı hedefleyen tüm faaliyetlerine yatay temalar olarak yansıtıyor. İSTKA’nın bölge paydaşlarıyla birlikte hazırladığı 2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nın “Yaratıcı ve Özgür İnsanlarıyla, Yenilik ve Kültür Kenti; Özgün İstanbul” olarak belirlenen vizyonu, yenilikçilik ve girişimcilik temalı mali destek programları bu bilincin yansıdığı somut örneklerden bazılarıdır.

İSTKA, 5449 Sayılı Kanunla belirlenmiş görevleri çerçevesinde;
İstanbul’un sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, gelişme potansiyelini, öncelikli müdahale alanlarını ve sektörel hedeflerini ortaya koyarak sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Ulusal ölçekli plan, politika ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülen faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirliyor.
İstanbul’un öncelikleri doğrultusunda destek programları tasarlayarak bu programların uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek oluyor.
Bölge paydaşları arasındaki işbirliğini ve kapasiteyi geliştirici faaliyetler yürütüyor.
Yerel ve uluslararası yatırımcıları İstanbul’a çekmek amacıyla çeşitli işbirliği, kapasite geliştirme ve tanıtım çalışmaları yapıyor.

Leave a Reply