Etkinlikler

AR-GE İşbirliği Zirvesi

Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri ile ilgilenen tüm paydaşların buluştuğu, ulusal ve uluslararası sektörün uzman isimlerinin konuşmacılar arasında yer aldığı ve somut işbirliklerinin yapılmasının amaçlandığı 3 gün sürecek paneller bütünüdür.

AR-GE İşbirlikleri Fuarı

Araştırma Merkezleri, kamu, özel ve üniversiteler bünyesinde yer almaktadır. Her birisi farklı amaç için kurulmuş bu araştırma merkezleri yapmış oldukları faaliyetler ile insanlığı yeni teknolojiler, ürün ve hizmetleri kazandırmaktadır. Araştırma Merkezleri Fuarı, araştırma merkezlerinin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ve nihayetinde ortaya çıkan ürün, hizmet ve teknolojini ticarileştirme ve işbirliklerini geliştirmek amacı ile tanıtmalarına odaklanmıştır.

Bir-e-Bir Görüşmeler

Ticarileştirme ve Yerelleştirme Bir-e-Bir görüşmelerinin 2 ana eksenini oluşturmaktadır. Ar-Ge projelerinin ticarileştirilmesi için yatırımcılar ile Ar-Ge proje sahiplerini buluşturmak amaçlanmaktadır. Diğer yandan uluslararası şirketlerin Ar-Ge yatırımlarını Türkiye’de yapmaları ve Yerli üretimin teşviki için ilgili kamu kurum kuruluşları ile Ar-Ge merkezlerinin ve proje sahiplerinin görüşmeleri sağlanacaktır.

“BİR-E-BİR GÖRÜŞMELER” KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ…

CRO Summit – Araştırmaya yön verenlerin sektörel olarak buluştuğu yuvarlak masa toplantısı

Türkiye’de faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinin baş mühendislerinin katılımı ile gerçekleşecek olan “CRO – Chief Researcher Officer” etkinliğidir. Araştırma mühendisleri ve bilim adamları Ar-Ge faaliyetleri, destekleri ve geleceği ile ilgili farkındalık oluşturmak ve bilgi alışverişi yapmak için bir araya geleceklerdir.

     CRO Meetings / Ar-Ge Yönetim Toplantıları

  • Sağlık Endüstrisi
  • Enerji
  • Savunma ve Güvenlik
  • Ulaştırma ve Dijital Teknolojiler

Basın Toplantısı

Ulusal anlamda gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili farkındalık oluşturabilmek adına ulusal ve uluslararası basın etkinliğe özel olarak davet edilecek ve çalışmalar yapılacaktır.