Blog

Haber
Enerji Alanında İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Yaklaşımı konuşuldu
5
Mayıs

Enerji Alanında İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Yaklaşımı konuşuldu

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı kapsamında düzenlenen ‘Enerji Alanında İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Yaklaşımı’ başlıklı panelde enerji sektörü Ar-Ge konusunda değerlendirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele YEGM Genel Müdürü Dr. Oğuz Can, ELDER Genel Sekreteri Uğur Yüksel, EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk, ODTÜ GÜNAM Müdürü Prof. Dr. Raşit Turan GE Global Büyüme ve operasyonlar İnovasyon Lideri Ussal ŞAHBAZ katıldı.

Ar-Ge’nin hayatın her alanında yer aldığını çünkü çok fazla değişim yaşandığını söyleyen YEGM Genel Müdürü Dr. Oğuz Can, ülkeler arası rekabette enerji ve enerji başlıklarının öne çıktığını belirtti. Enerjide dışa bağımlı olduğumuzu ifade eden Can, “Yenilenebilir enerji olanaklarını ortaya koymamız lazım. Türkiye Ar-Ge’sini yapan, teknolojisini üreten ve bölgesine hitap eden bir ülke olmak istiyor.”derken özellikle Ar-Ge konularında yenilenebilir enerji ve verimli enerji konularında Türkiye’nin teknik alt yapısının olgunlaştığını kaydetti.

Türkiye’de 21 elektrik dağıtım şirketi bulunan ELDER Genel Sekreteri Uğur Yüksel, öncelikle diğer ülkelerin bu alanda Ar-Ge destekleri ve Ar-Ge uygulamaları konularında bilgi verdi. Yüksel, Türkiye’de bu konuda bir anlamda ilk düzenleyici kurumun EPDK olduğunu ve EPDK’nın attığı tohumun filizlendiğini, bunu büyütmenin zamanının geldiğini hatırlattı.

ELDER olarak bugüne kadar 3 Ar-Ge çalıştayı düzenlediklerini söyleyen Yüksel, “Bu çalıştaylara üniversite ve özel sektörü davet ettik. Sektörün ihtiyaç duyduklarını EPDK fonları altında değerlendirmeye çalıştık. Var olan bilgiyi kullanarak faydaya nasıl dönüştüreceğimizin peşindeyiz. Biz iyi bildiğimiz konularda Ar-Ge tekliflerinde bulunduk ve kabul oldu.” dedi.

EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk ise “Ar- Ge faaliyetleri aslında EPDK’nın çok alanına girmeyebilir bir konu görünebilir. Biz belli ihtiyaçlardan dolayı böyle bir yola girmiş olduk. Elektrik ve doğalgazda dağıtım projelerini desteklemek gibi bir durumumuz oldu. Şöyle ki dağıtım şirketlerine Ar-Ge çalışması için bir bütçe verdik. Hatta kullanılmayan kısmını geri alacağımız da ilettik.” diye konuştu. Alanları farklı olduğu için harekete geçme konusunun da zaman aldığını sözlerine ekleyen Ertürk, “Ar-Ge aslında bizim açımızdan başka bir dünya o nedenle önce TUBİTAK’la görüşmeler yaptık ancak burada da mesafe alamayınca bir komisyon oluşturalım dedik ve temel ilkelerden oluşan bir düzenleme yaptık.” açıklamasında bulundu. Amaçlarının şirketlere bir Ar-Ge kültürü kazandırmak olduğunu sözlerine ekleyen Ertürk, kaynak israfına yol açmadan teknolojik gelişmeleri şirketlerin kendilerine uygulamalarını istediklerini kaydetti.

Türkiye’de en çok Ar-Ge yapılması gereken alanın enerji olmasına rağmen en az yapılan alan olduğuna dikkat çeken ODTÜ GÜNAM Müdürü Prof. Dr. Raşit Turan, enerjide güneş, kömür, nükleer enerji gibi birçok başlık olduğunu söyledi.

Türkiye’de Ar-Ge deyince ilk bakılan sektörün savunma sanayi olduğunu, Enerji Bakanlığı’nın savunma sanayi müsteşarlığını örmek ve insiyatif alması gerektiğini söyleyen Turan, “Enerji Ar-Ge’sini yönlendiren bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kömür, nükleer gibi konularda çok değerli hocalarımız var ama sesleri duyulmuyor, nedense etki yaratacak durumda değiller.” dedi.
GÜNAM hakkında bilgi veren Turan, “GÜNAM 2009 yılı başında kuruldu. Güneş enerjisini elektrik enerjisini çevirmesi ile ilgilenmek üzere kuruldu. Şu anda Türkiye’de güneş hücrelerini üreten yegane kurum biziz. Bu işin özünde Ar -Ge var. Ar-Ge’niz yoksa güneş teknolojisi yapamazsınız. Güneş panelleri için Ar-Ge’ye gerek yok ama güneş hücreleri için Ar-Ge’ye ihtiyacınız var. Son yıllarda muazzam bir Ar-Ge yatırımı yapıldı ama dünya ile karşılaştırınca olması gerekenin altında. Ar-Ge zaman ve süreç işi.” şeklinde konuştu.

Savunma sanayi – enerji sektörü karşılaştırmasına katılmadığını söyleyen GE Global Büyüme ve operasyonlar İnovasyon Lideri Ussal Şahbaz, “Enerji sektörünün savunma sanayine göre ekonomik anlamda daha inovatif olduğunu düşünüyorum. Enerji tarafında çok daha ilginç şeyler var. İlk defa ekosistem olmaya yönelik bir mekanizma kuruluyor ve bürokratik bir sistemden beklemeyeceğimiz şeklinde risk alıyor.” diye konuştu.

Leave a Reply