20
Ekim

Türkiye’de bu tarz fuarların artırılması gerektiğini düşünüyorum

Türkiye’de bu tarz fuarların artırılması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Sabahattin Zaim Üniversitesi Yetkilisi Harun Sami Çiftçi, “Bu çerçeve biraz daha geliştirilerek destek veren tüm kamu kurumlarının, üniversitelerin TTO’larının ve belki meslek kuruluşlarının, STK’ların da burada yer alması gerektiğini düşünüyorum. Stand organizasyonları ve katılım gayet iyi idi. Buradaki işbirlikleri sonucunda Türkiye’nin ithalat oranlarının azalıp ihracat oranlarının...
Devamı için
13
Ekim

Bu etkinliği önümüzdeki yıl tekrar yapacağız

Ar-Ge İşbirliği Zirvesi ve Fuarı ile ilgili konuşan Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Cüneyt Düzyol, “2014-18 dönemini içeren Kalkınma Planımızın en temel gelişme eksenlerinden, politikalarından bir tanesi Ar-Ge ekosisteminin oluşturulması ile bu ekosistemden çıkacak olan çıktıların ticarileştirilmesi ve ülke katma değerinin daha da artırılması… Nihayetinde yüksek gelirli ülkeler grubuna girmek… Bu etkinliği önümüzdeki yıl tekrar yapacağız. Belki...
Devamı için
6
Ekim

Yaptığımız çalışmaları tanıtmak son derece faydalı oldu

Ar-Ge İşbirliği Zirvesi ve Fuarına ilişkin konuşan Kastamonu Üniversitesi yetkilisi Yrd. Doç. Dr. Fuat Kartal, fuara ilişin düşüncelerini “Üniversitemizdeki patent çalışmalarını burada paydaşlarla birlikte tartıştık, anlattık, sunduk ve işbirlikleri görüşmeleri yaptık. Bundan sonra yapılacak bu tarz faaliyetlere katılmak isteriz. Burada yaptığımız çalışmaları tanıtmak bizim için son derece faydalı oldu” şeklinde belirtti.
29
Eylül

Türkiye’de gerçekleşen fuar organizasyonlarının en önemlilerinden biri

Ar-Ge İşbirliği Zirvesi ve Fuarına ilişkin “Türkiye’de gerçekleşen fuar organizasyonlarının en önemlilerinden biri olarak bu fuarı söyleyebiliriz” diyen TAGLIG’den Süleyman Karabacak sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada hem geliştirilen hem gelişen teknolojinin tamamına vakıf olmak mümkün… Bu çerçevede baktığımızda hem kalkınma hem devlet teşvikleri hem de geliştirilebilir teknolojilerin birleştirilmesi ile ilgili olarak insanların birbirleri ile iletişim halinde...
Devamı için
22
Eylül

İşbirliği görüşmeleri ve tanışma ortamı oldu

Ar-Ge İşbirliği Zirvesi ve Fuarına ilişkin görüş belirten Marmara Üniversitesi yetkilisi Vedat Güçler, “Üniversitelerin teknoloji geliştirme bölgesindeki şirketler, Ar-Ge merkezli şirketler, teknopark şirketleri ve bu konuya duyarlı olan ilgili kurum ve kuruluşlar burada… Daha çok işbirliklerine yönelik tanıtım ve organizasyonlar hakkında bilgi alma- elimizdeki bilgi tasarımını paylaşma anlamında sanayi kuruluşları ile üniversiteler arasında, TTO’lar arasında...
Devamı için
15
Eylül

Kurum ve kuruluşlarını bir araya getirmesi açısından önemli bir etkinlik

Ar-Ge İşbirliği Zirvesi ve Fuarına ilişkin özellikle üniversiteler ile sanayi, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarını bir araya getirmesi açısından önemli bir etkinlik olduğu yorumunu yapan Atılım Üniversitesi ARGEDA TTO Müdürü Alper Ünler, “Atılım Üniversitesi olarak sık sıkı Ankara, İstanbul ve İzmir’de bu tarz etkinliklere katılmaya özen gösteriyoruz. Ar-Ge ekosistem içinde hem ülkemize hem insanlığa...
Devamı için
8
Eylül

Burası aslında bir fırsat

Ar-Ge İşbirliği Zirvesi ve Fuarı için etkileşim çok yüksek olduğu bir fuar ifadesini kullanan Uyumsoft Genel Müdürü Mehmet Önder, “Etkinliğe bundan sonra katılacak olan firmalardan çok iyi bir fikrin ve inovasyonun doğacağını düşünüyorum. Buraya gelen insanlar Ar-Ge odaklı, inovasyon odaklı, doğru insanlar… Bu kişiler ile randevu almaya kalksanız bu kadar kişi ile randevu alıp görüşme...
Devamı için
1
Eylül

Farkındalık oluşturabilecek en önemli platform

Ar-Ge işbirliği Zirvesi ve Fuarının önemini belirten Gazi Üniversitesi yetkilisi Süleyman Özçelik etkinliğe ilişkin şunları söyledi: “Üniversitelerle, araştırma altyapıları ile birebir farkındalık oluşturabilecek en önemli platform bu tür zirve ve fuarlardır. Bir çok Ar-Ge ve yenilik projeleri bu tür platformlarda birebir görüşme ya da stand ziyaretlerinde gelişebilir. Öte yandan üniversitelerdeki araştırma altyapılarında Ar-Ge merkezlerinden istifade...
Devamı için
20
Ağustos

Artık ekosistem dediğimiz bir sistematik yaklaşıma ihtiyaç var

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarında konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, “Gelişen ve gelişmekte olan dünya ülkelerine baktığınızda artık ekosistem dediğimiz bir sistematik yaklaşıma ihtiyaç var. O nedenle de TÜBİTAK’ın yeniden yapılandırılması zorunlu hale geldi. Gördüğüm kadarı ile olacak şey; bir üst karar merciinin politikaları belirlemesi. Aşağıya doğru kırılımı kimin hangi Ar-Ge’sine ne...
Devamı için
12
Ağustos

Kurulacak işbirliklerini önemli buluyoruz

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarının yenilik konusunda, Ar-Ge konusunda çalışmalar yapan kişi ve kurumları yüreklendirmesi ve cesaretlendirmesini ümit ettiklerini belirten İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, “Kurulduğumuz 2009 yılından bu yana araştırma-geliştirme ve yenilik faaliyetlerine özel önem veriyoruz. Altı yıl boyunca 13 farklı programda 285 tane Ar-Ge projesini fonlamış durumdayız. Bu fuarı önemli...
Devamı için
1 2 3 5